Du Thuyền

Chuyên cung cấp, cho thuê, sửa chữa các loại du thuyền, và cũng là một tổ chức dẫn đầu về du thuyền sang trọng. Sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng về du thuyền như Azimut, Azimut Grande,....

Đem lại cho khách hàng lựa chọn đa dạng về du thuyền: Từ du thuyền 12m thuộc dòng Atlantis thể thao cho đến siêu du thuyền 70 mét được cá nhân hoá theo yêu cầu từ xưởng đóng tàu Benetti.

Xem thêm...

Các dịch vụ hiện có của Du thuyền

Là tổ chức quần chúng tập hợp các cá nhân, tổ chức yêu thích du thuyền và sở hữu du thuyền , trên cơ sở tự nguyện tham gia để hiểu rõ và nâng cao trình độ về cách chơi du thuyền và tham gia phát triển phong trào, không ngừng nâng cao giá trị cho cá nhân hội viên và cộng đồng xung quanh.

Mua & Bán du thuyền

Cho thuê du thuyền

Cho thuê bến bãi

Chăm sóc & Sửa chữa

Mua & bán du thuyền

Mua & bán du thuyền

Monterey 378SE

Liên hệ

Mua & bán du thuyền

Monterey 278SS

Liên hệ

Mua & bán du thuyền

Monterey 238SS

Liên hệ

Mua & bán du thuyền

Monterey 218SS

Liên hệ

Mua & bán du thuyền

Monterey 224FS

Liên hệ

Mua & bán du thuyền

Monterey 204FS

Liên hệ

Sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm tiêu biểu

Cho thuê du thuyền

Cho thuê du thuyền

Azimut 66

Liên hệ

Cho thuê du thuyền

Azimut 54

Liên hệ

Cho thuê du thuyền

Grande 35 METRI

Liên hệ

Cho thuê du thuyền

Grande 27 METRI

Liên hệ

Cho thuê du thuyền

Azimut S7

Liên hệ

Cho thuê du thuyền

Azimut Flybridge 60

Liên hệ

Sản phẩm tiêu biểu

Chăm sóc & sửa chữa

100,000,000
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Đối tác chiến lược